OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA - Občianske združenie Pro Bono

Title
Prejsť na obsah
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Občianske združenie Pro Bono Vám ponúka opatrovateľskú službu v Trnavskom a Nitrianskom kraji.  Je to profesionálna sociálna služba, ktorá je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí osobám, ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je najmenej II, a ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi v nasledovnom rozsahu úkonov:
Hygiena:
1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov),
2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov,
Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu:
  • porciovanie stravy,
  • obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
 • kŕmenie a pomoc pri pití,
Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva:
  • sprievod na toaletu,
  • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
  • účelná očista po toalete
  • sprievod z toalety,
  • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
Obliekanie, vyzliekanie:
  • výber oblečenia,
  • obliekanie, obúvanie,
 • vyzliekanie, vyzúvanie,
Mobilita, motorika:
  • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
  • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
  • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
 • obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby,
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
  • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
  • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
  • donáška jedla do domu,
  • umytie riadu,
  • bežné upratovanie v domácnosti,
  • obsluha bežných domácich spotrebičov,
  • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
  • starostlivosť o lôžko,
  • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
  • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb),
Základné sociálne aktivity:
sprievod :
 • na lekárske vyšetrenie,
 • na vybavenie úradných záležitostí,
 • do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
 • pri záujmových činnostiach,
predčítanie :
 • pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí,
tlmočenie:
  • pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitosti, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
 • alebo pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
Dohľad pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:
 • potreba dohľadu v určenom čase.
Pre bližšie informácie prosím volajte  na tel. číslo: 0911/836 474
Návrat na obsah